Nanowoda

Nanowoda jest jednym z podstawowych produktów opracowanych przez laboratorium badawczo-rozwojowe przy współpracy z firmą Nantes.

Nanowoda jest to woda poddana plazmie niskotemperaturowej niskociśnieniowej, która zmieniła swoje właściwości fizykochemiczne, takim najbardziej zauważalnym jest zmiana   ε  stałej przenikalności elektrycznej (dawniej stała ta była nazywana stałą dielektryczną), po obróbce woda ma wartość ok 20 F/m, jeżeli woda jest otwarta i następuje dostęp z otoczenia gazów to po 7 godzinach wraca do wartości normalnej dla wody czyli 78. Jeżeli woda jest izolowana od otoczenia trwałość wody jest kilka miesięcy. Inne parametry to napięcie powierzchniowe, pH (zmiana o 0.5 jednostki), refrakcja, zwiększenie rozpuszczalności gazów, substancji. Woda nie działa toksycznie i fitotoksycznie.

Woda a wzrost roślin. Oprócz parametrów fizykochemicznych woda posiada właściwości stymulujące wzrost roślin (więcej w opracowaniu)

Woda a komórki nowotworowe. Najbardziej znaczącymi dla nas badaniami, które były prowadzone, aż w 3 ośrodkach naukowych są badania na liniach komórek nowotworowych.  Wyniku tych badań zostały dowiedzione, że komórki nowotworowe ulegają szybciej apoptozie (czyli programowalnej śmierci), komórki zdrowe nie zostają zniszczone. (więcej w opracowaniu)

Woda działa także krioprotekcyjnie – badania zostały przeprowadzone na nasieniu tryków. Badania te zostały uwieńczone zgłoszeniem patentowy, (więcej w opracowaniu)

Mechanizm działania wody. Uważamy, że mechanizm działania wody na poziomie molekularnym jest związany  z tworzeniem i rozpadem klastrów wody. Pociąga to za sobą zmianę właściwości fizykochemicznych i biologicznych. O klastrach wody można przeczytać w opracowaniu. Działanie biologiczne na wodę wiąże się prawdopodobnie ze zwiększeniem rozpuszczalności substancji odżywczych oraz napięciem powierzchniowym. Mechanizm działania na komórki nowotworowe prawdopodobnie wynika z lepszego wchłaniania tej wody przez komórki i zwiększenie siły osmotycznej co z kolei może prowadzić do śmierci komórki. W procesach tych mogą być także uwikłane akwaporyny (białka w błonie komórkowej odpowiedzialne za transport wody do wnętrza komórki). Stwierdzono, że przy chorobach nowotworowych stężenie akwaporyn jest większe w komórkach nowotworowych. Innym dopuszczalnym mechanizmem działania plazmy na wodę, który odkryliśmy w 2016 roku to tworzenie odpowiednich hydratów-klatratów gazów - w szczególności tlenu oraz przejścia tlenu w stan singletowy. Z ilustrować to można jako pojedyncze cząsteczki O2 otoczone w klatce cząsteczkami wody. Dodatkowo następuje zaburzenie pewnej równowagi pomiędzy formami tlenu trypletowego a singletowego (Tlen trypletowy – podstawowa o najniższej energii forma tlenu cząsteczkowego O2, zawierająca dwa niesparowane elektrony: zapis •O:O• lub •O-O• oznaczana jest jako: 3O2; Tlen singletowy forma o wyższej energii zapis O::O lub O=O, 1O2, forma może istnieć w dwóch konfiguracjach 1ΔgO2 – dwa sparowane elektrony na jednym orbitalu π*2p, 1Σg+O2 – po jednym elektronie na każdym z orbitali π*2p; elektrony mają przeciwne spiny). Można przypuszczać, że roztwory po obróbce w reaktorze z plazmą są lepszymi nośnikami tlenu i innych substancji, dlatego działają pozytywnie na organizmy stymulując je. Badania trwają

 

 

Nazwa Nanowoda – wytłumaczenie genezy nazwy znajdziesz w tym opracowaniu

I na koniec zapraszamy do obejrzenia filmu o Nanowodzie: