Możliwości

Sprzęt

Firma posiada kilka reaktorów plazmy niskotemperaturowej dedykowanych do odpowiednich zadań, kładziemy nacisk obecnie na reaktory do zastosowań rolniczych i przemysłowym. Oprócz reaktorów do plazmy posiadamy sprzęt do badań biologicznych (np.: cieplarki, komorę wzrostu roślin RiplantTM, etc..) fizykochemicznych (spektrofotometry, aparaturę do pomiaru przewodnictwa, mikroskopy, etc…) oraz własne rozwiązania laboratoryjne i informatyczne.

Ludzie

Sprzęt jest jedynie uzupełnieniem laboratorium – podstawa to ludzie. Nasze laboratoria tworzą ludzie z pasją, prace nad reaktorami oraz obróbką plazmą prowadzone są przez naukowców już od drugiego pokoleniach. Natomiast każdy ze zespołu posiada międzynarodowe doświadczenie. Grupę mamy interdyscyplinarną - znajdują się w niej chemicy, biotechnolodzy, fizycy, elektronicy - wciąż rozwijającą się gdzie powstają nowe pomysły i idee.

Współpraca

Współpraca jest jednym z podstawowych mechanizmów warunkujących powodzenie w badaniach naukowo-rozwojowych. Mimo że jesteśmy specjalistami to korzystamy z wiedzy i doświadczenia szeregu ludzi, którzy z nami pracują. Począwszy od najbliższych z lokalizacji: kadra lekarskiej z ośrodka zdrowia Stomadentu (POZ), laboratorium kosmetyczne Nantes, a także z laboratoriów w różnych ośrodkach akademickich, nie brakuje także firm specjalistycznych. Jeśli czujesz potrzebę nawiązania współpracy badawczo-rozwojowej zapraszamy do nas.

Nasza lista współpracowników naukowo-biznesowych jest duża:

 • Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej oraz Zakład Genetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Katedra Biostruktury Komórki.
 • Zakład Farmakologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Pracowniana Fizykochemii Dielektryków i Magnetyków Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Instytut Inżynierii Środowiska Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemicznych Podstaw Inżynierii Środowiska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii, Akademia im. Jan Długosza w Częstochowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Katedra Chemii i Fizyki, Uniwersytet przyrodniczy Kraków
 • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN
 • Instytut Wysokich Ciśnień, Laboratorium Nanostruktur dla fotoniki i nanomedycyny
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli
 • Dolnośląskie Centrum Mikroorganizmów
 • Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Pracownia Fizykochemii, Uniwersytet Warszawski
 • Nantes – Systemy Nanotechnologii Sp. z o.o.
 • Laboratoria firmy RootInnovation Sp. z o.o.
 • Ertec Poland
 • Wrocławskie Centrum Alhaizmera

Zapraszamy do współpracy