2015
dr ANNA OCH laureatką III nagrody  Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych organizowanego przez „Gazetę Farmaceutyczną” przy udziale wyłącznego partnera – firmy Gedeon Richter. Pani Anna Och prowadziła badania korzystając z wody obrobionej plazmą. Więcej na stronie
http://www.lidernaukfarmaceutycznych.pl/en/aktualno%C4%B9%E2%80%BAci/53-aktualno%C4%B9%E2%80%BAci/166-bli%C4%B9%C4%BDej-do-nowego-leku-na-bi