W roku 2017 ukazała się książka: Fundamentals of food nanotechnology, 2017, wyd. Lambert Academic Publishing, ISSN 978-3-330-05779-1, Piotr Tomasik w którym 1 rozdział (1.4.17 Nanowater, str. 63-68) poświęcony jest badaniom oraz informacją o naszym produkcie. Fragment:

Nanowater, invited by Oszczęda et. al. [118] and currently avaible on the market, is produced through the treatment of either distilled deionized or simply tap water with low-temperature, low preasured, low-frequency glow plasma. The treatment proceeds in....

Zapraszamy się do zapoznania się z pełną publikacją.