W roku 2016 ukazał się wywiad przeprowadzony przez prof. Tadeusz Kasperczyk z Zdzisław Oszczędą w czasopiśmie: Promocja zdrowia i ekologia, Health promotion and ecology, ISSN: 2449-7118, 2016, II, str 51-56, Woda jakiej nie znacie. Fragment:

Doświadczyłem w życiu czegoś, co dane jest tylko nielicznym. To świadomość trzymania w ręku wynalazku, który może zmieniać życie ludzi: polepszać stan ich zdrowia, wspomagać leczenie oraz pod pewnym względem poprawiać standard życia. To wspaniałe uczucie, ale również i wielka odpowiedzialność. Mogę pomóc, jeśli dotrę do ludzi i uświadomię im znaczenie mojego patentu. Niniejszy artykuł jest jedną z prób takiego dotarcia, zalążkiem nowego myślenia o wodzie, myślenia do którego i ja wnoszę swój wkład.

Woda w naszym życiu jest wszechobecna. Bez niej życie zamiera. Woda jest rozpuszczalnikiem wielu związków i substancji. Jej fizjologiczna rola polega na nawadnianiu komórek organizmów flory i fauny poprzez wnikanie do nich wraz ze związkami, które się w niej rozpuściły. Następnie, wydalana z organizmu usuwa z organizmu również w niej rozpuszczalne związki i substancje dla niego szkodliwe. W ten sposób woda

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym artykułem w czasopiśmie.