Aktualnie realizujemy 1.2A i 1.2B,

aby dowiedzieć się więcej (Cele projektu, Harmonogram projektu, planowane efekty, zdjęcia i inne materiał, zapytania) zapraszamy do odwiedzenia strony  www.stomadent.pl

 

Realizujemy:

Stomadent realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska.

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności firmy poprzez wdrożenie do produkcji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego

Priorytet: 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
Działanie: 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw
Schemat 1.1.A2: Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

 

Stomadent realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

Tytuł projektu: Wdrożenie do produkcji automatycznie sterowanych, przemysłowych komór plazmowych
Nazwa beneficjenta: Stomadent Zdzisław Oszczęda
Wartość projektu: 14 686 200,00
Udział Unii Europejskiej: 5 074 500,00
Okres realizacji: 2013-2014