Opracowania

 – krótko i na temat podsumowany stan wiedzy z naszych badań:

Agro Zastosowanie wody poddanej plazmie w hodowli roślin Woda po obróbce plazmą niskotemperaturową cechuje się innymi właściwościami fizykochemicznymi. Wśród nich inną stała dielektryczną oraz zwiększeniem rozpuszczalności gazów jak i substancji stałych. Zmiana właściwości fizykochemicznych przekłada się także na oddziaływanie z organizmami żywymi.  Przeprowadziliśmy szereg doświadczeń oraz zleconych badań, w których badaliśmy toksyczność oraz wpływ na wzrost roślin…. Więcej….
Właściwości biologiczne wody obrabianej plazmą- wpływ na komórki nowotworowe Jedną z ciekawych właściwości wody jest pozytywnie wpływanie na procesy w organizmach żywych. Badania w tym kierunku były prowadzone na liniach komórkowych ludzkiej ostrej białaczki T limfocytowej oraz szpiczaka [1-2]. Komórki wszystkich linii hodowanych na podłożu poddanym działaniu niskotemperaturowej plazmy weszły na szlak apoptoz. Efekt był porównywalny dla wszystkich linii białaczki ostrej – HL60, HL-60/MX1, HL-60/MX2, CCRF/CEM, CEM/C1, J45 oraz szpiczakowej – U266…. Więcej….
Właściwości biologiczne wody obrabianej plazmą- Krioprotekcja Woda obrabiana plazmą posiada szereg ciekawych właściwości biologicznych. Badania prowadzone przez szereg zespołów naukowych ujawniają zaskakujące właściwości, które znajdują praktyczne zastosowanie – jednym z nich jest krioprotekcja…. Więcej….
Nanowoda – pochodzenie nazwy - W laboratoriach Stomadent oraz Nantes wodę obrabianą plazmą niskotemperaturową nazywamy Nanowodą. Posiada ona inne właściwości fizykochemiczne oraz biologiczne dlatego, aby odróżnić tą wodę stosujemy nazwę Nanowoda. Więcej

 

Zastosowanie plazmy niskotemperaturowej w obróbce stopów metali  Plazma jest to zjonizowana materia o stanie skupienia przypominających gaz. Laboratorium Stomadent dysponuje opracowaną przez siebie technologią wytwarzania oraz kontroli plazmy niskotemperaturowej. Dzięki reaktorom plazmy  niskotemperaturowej rozwinęliśmy badania materiałowe nad obróbką plazmą stopów oraz metali. W wyniku aplikacyjnych badań udało nam się znacznie poprawić wytrzymałość materiałów na zużycie podczas ścierania…. Więcej….
Raport o stanie wiedzy dotyczącej klastrów wody, tworzeniu się klastrów oraz rozpadu (deklasteryzacji) stan wiedzy na dzień 2014.02.10, Woda stanowi jedną z podstawowych cieczy, w której może istnieć życie i która wchodzi w skład organizmów żywych (ok. 60% ). Woda posiada nietypowe własności fizyko-chemiczne. między innymi takie, jak…. Więcej