Jak każdy laboratorium naukowo badawcze publikujemy, nie mniej jednak skupiamy się na opracowywaniu rozwiązań i ich wdrażaniu, dlatego nasza wiedza (How-Know) jest głównie dostępna dla naszych partnerów biznesowych, naukowych. Nie mniej jednak mając na uwadze pro publico bono publikujemy nasze osiągnięcia w różnych czasopismach czy prezentujemy na konferencjach naukowych w celu weryfikacji i dalszego rozwoju nauki. Zdając sobie sprawę, że zagadnienia podejmowane przez nas są skomplikowane staramy się prezentować dla naszych czytelników krótkie zwięzłe opracowania na bazie zleconych badań i raportów. Mają one informować o postępach i kierunkach naszych działań. Dla naszych współpracowników możliwe jest także zapoznanie się z tekstami źródłowymi.

Opracowania – czytaj więcej na osobnej stronie
(staraliśmy się w tych opracowaniach – krótko i na temat podsumować stan wiedzy)

Najważniejsze publikacje wybrane:

 

 • Sześć hipotez badawczych   oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego plazmy z wodą – przegląd.  Six research hypotheses  on the exposure of electromagnetic radiation from plasma to water - review.  Zdzisław Oszczęda, Marek Doskocz, Skibińska Marlena, Otwarta Innowacja, ISSN 2299-9604, s. 5, przyjęte do druku 2018, Dostęp 15.03.2018
 • Książka: Fundamentals of food nanotechnology, 2017, wyd. Lambert Academic Publishing, ISSN 978-3-330-05779-1, Piotr Tomasik, rozdział: 1.4.17 Nanowater, str. 63-68 (więcej)
 • Structure and physicochemical properties of water treated with low-temperature low-frequency glow plasma Tomasz Bialopiotrowicz, Wojciech Ciesielski, Jerzy Domanski, Marek Doskocz, Maciej Fiedorowicz, Katarzyna Graz, Karen Khachatryan, Henryk Koloczek, Adam Kozak, Zdzislaw Oszczeda, Piotr Tomasik,* wysłane 2016
 • Nanowater-based nutrient solution enhances the phytoavailability of selenium and affects the growth of cucumber plants The water treated with low-frequency low-pressure glow plasma enhances the phytoavailability of selenium and promotes the growth of cucumber plants Barbara Hawrylak-Nowaka*, Sławomir Dreslerb, Małgorzata Mazura, Zdzisław Oszczęda, wysłane 2016
 • The utility of nanowater for ram semen cryopreservation. Murawski M , Schwarz T , Grygier J , Patkowski K , Oszczęda Z , Jelkin I , Kosiek A , Gruszecki TM , Szymanowska A , Skrzypek T , Zieba DA , Bartlewski PM . Exp Biol Med (Maywood). 2015 May;240(5):611-7. doi: 10.1177/1535370214557219. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25491414
 • Cold plasma induced anticancer properties of saline and RPMI 1640 medium. Halina Car, Anna Och, Marek Och, Janusz Kocki, Anna Bogucka-Kocka, Marzanna Cechowska-Pasko, Rafał Krętowski, Beata Szynaka, Igor Elkin, Zdzisław Oszczęda. Acta Biochimica Polonica,: 2015 : 62, supl. 1, s. 32
 • Wolski K., Talar-Kraska M., Leshchenko A., Dradrach A., Adamczewska-Sowińska K., Oszczęda Z. 2014. Wykorzystanie nanowody i biopreparatów w rolnictwie. W: Aplikacyjne i teoretyczne problemy w przemyśle rolno-spożywczym – biologizacja rolnictwa, Katarzyna Szwedziak, Marek Tukiendorf, Robert Szulc (red.), 404: 265-272. Studia i Monografie PO, Wyd. OW PO, Opole.
 • Non-thermal plasma-driven synthesis of Eu3+:Y2O3 nanosized phosphors Piotr Psuja, Wieslaw Strek, Ihar Yelkin, J Nanopart Res. 2014; 16(1): 2176.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12361199
 • The utility of supercritical water for ram semen cryopreservation M. Murawski, T. Schwarz, J. Szymanowicz, K. Patkowski, Z. Oszczęda, Reprod Dom Anim 48 (Suppl. 1), 1 (2013); doi: 10.1111/rda.12228, ISSN 0936–6768

Najważniejsze wybrane konferencje, targi, wystąpienia

 • Smaza P., Effect of nanowater on the properties of a cream for the face care (in Polish).,  MSc. Theses, Cracow College of Health Promotion, Cracow, 2017.
 • Szubert D., Influence of nanowater on the efficacy of the preparation for remowal make- up from the skin (in Polish). MSc Theses, Cracow College of Health Promotion, 2017.
 • Wywiad prof. Tadeusz Kasperczyk z Zdzisław Oszczęda, Promocaja zdrowia i ekologia, Health promotion and ecology, ISSN: 2449-7118, 2016, II, str 51-56, Woda jakiej nie znacie (więcej)
 • Centralne Targi Rolnicze 2016, Warsaw Ptak Export
 • Targi; Warsaw Industry Week 2016, Warsaw Ptak Export
 • Innowacyjni Naukowcy 2016
 • Forum Biznesu Polska-Izrael, Tel Awiw, 2015
 • Cold plasma induced pro-apoptotic properties of saline and RPMI 1640 medium; Mateusz Maciejczyk, Halina Car, Anna Och, Marek Och, Janusz Kocki, Anna Bogucka-Kocka, Marzanna Cechowska-Pasko, Rafał Krętowski, Beata Szynaka, Sławomir Prokopiuk, Anna Sadowska, Igor Elkin, Zdzisław Oszczęda. Innowacje w praktyce: konferencja - warsztaty - wystawa - spotkania panelowe. Lublin Wydaw. Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych, 2015. s. 87-88, Konferencja/zjazd: Komisja Budowy i Eksploatacji Maszyn, Elektrotechniki, Budownictwa PAN Oddział w Lublinie i in. : Lublin, 22-23.10.2015. p-ISBN: 978-83-943796-0-5
 • Zastosowanie plazmy niskotemperaturowej w stymulowaniu wzrostu roślin Marek Doskocz, Zdzisław Oszczęda, XLIII Ogólnopolska Szkoła Chemii, 2015
 • Zastosowanie plazmy niskotemperaturowej w obróbce stopów metali Marek Doskocz, Sylwia Mucha, XLIII Ogólnopolska Szkoła Chemii, 2015
 • Rola wody w procesie wzrostu i obumierania komórek nowotworowych, Marek Doskocz, Beata Szynaka, Halina Car, Anna Bogucka-Kocka, Zdzisław Oszczęda, Krosno 2014
 • The utility of supercritical water for ram semen cryopreservation M. Murawski, T. Schwarz, J. Szymanowicz, K. Patkowski, Z. Oszczęda, Reprod Dom Anim 48 (Suppl. 1), 1 (2013); doi: 10.1111/rda.12228, ISSN 0936–6768
 • The use of supercritical water as potential factor of gamete conservation and storage improvement. J. Szymanowicz, D. Danecka, M. Murawski, T. Schwarz , 2013
  15th INTERNATIONAL CONFERENCE-SCHOOL „Advanced Materials and Technologies” 27-31 August 2013, Palanga, Lithuania Y. Gerasymchuk, D. Hreniak, P. Psuja, W. Strek, I. Elkin Synthesis and Application of Graphene Oxide as Catalyst for Conversion of CO2 Dissolved in Water Towards Methanol, http://www.amt.ktu.lt/2013/doc/amt_2013_programme_v1.pdf.
 • The Polish Voice science, Eco friendly ideas. 2013.Living Water. E. Dereń
 • NANTES water: application in industry, medicine, cosmetics and environmental protection.(Woda NANTES: zastosowanie w przemyśle, medycynie, kosmetyce i ochronie środowiska). Z Oszczeda, Conference  "Science for Industry: Necessity is the mother of invention: Second Networking Event in the field of modern techniques in geosystem exploration", 18-20.09.2013, INGPAN, Warszawa
 • Nanowoda - woda o zmienionych wlaściwościach i nowych możliwościach aplikacji. Katarzyna Niemirowicz, Rafał Krętowski, Joanna Mystkowska, Marzanna Cechowska-Pasko, A. Jelkin, Zdzisław Oszczęda, Halina Car, 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego,"Chemia dla środowiska i cywilizacji", Białystok, 16 - 20 września 2012. Materiały zjazdowe. s. 135