Wersja PDF

Woda obrabiana plazmą posiada szereg ciekawych właściwości biologicznych. Badania prowadzone przez szereg zespołów naukowych ujawniają zaskakujące właściwości, które znajdują praktyczne zastosowanie – jednym z nich jest krioprotekcja.

Krioprotekcja1,2,3

Obróbka plazmą niskotemperaturową wody prowadzi do specyficznych właściwości fizykochemicznych takich jak: zwiększona zdolność do
rozpuszczania substancji, ułatwione przenikanie przez błony komórkowe, oraz obniżony punkt zamarzania, co działa krioprotekcyjnie, zwiększając żywotność plemników.

Fot. Zdjęcie zamarzniętej wody wykonane pod mikroskopem

Jednym z badań prowadzonych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie były badania przeprowadzone na ejakulatach tryków. Zastosowanie wody obrobionej plazmą spowodowało nieznaczny wzrost ruchliwości plemników rozmrożonych i ich przeżywalności w temp. 37 stopni Celcjusza w łaźni wodnej. Natomiast istotne różnice na korzyść tej grupy stwierdzono w morfologicznej ocenie akrosomu i analizie wylewu enzymów świadczących o integralności błon komórkowych wstawki plemnika.

Tabela porównawcza zastosowania wody dejonizowanej nie obrabianej i obrabianej plazmą.

Wzrost roślin

Pozytywne działanie wody obrabianej plazmą niskotemperaturową zostało przedstawione w dokumencie: Zastosowanie wody poddanej plaźmie w hodowli roślin

Działanie Przeciwnowotworowe

Działanie wody obrabianej plazmą niskotemperaturową na linie komórek nowotworowych zostały przedstawione w dokumencie: Wpływ na komórki nowotworowe

Literatura

[1] The use of supercritical water as potential factor of gamete conservation and storage improvement. J. Szymanowicz, D. Danecka, M. Murawski, T. Schwarz
[2] Zgłoszenie patentowe 216025
[3] The utility of supercritical water for ram semen cryopreservation M. Murawski, T. Schwarz, J. Szymanowicz, K. Patkowski, Z. Oszczęda, Reprod Dom Anim 48 (Suppl. 1), 1 (2013); doi: 10.1111/rda.12228, ISSN 0936–6768
[4] Raport o stanie wiedzy dotyczącej klastrów wody, tworzeniu się klastrów oraz rozpadu (deklasteryzacji) stan wiedzy na dzień 2014.02.10 Marek Doskocz – Dział B+R Stomadent