Wersja PDF

 

Jedną z ciekawych właściwości wody jest pozytywnie wpływanie na procesy w organizmach żywych. Badania w tym kierunku były prowadzone na liniach komórkowych ludzkiej ostrej białaczki T limfocytowej oraz szpiczaka [1-2]. Komórki wszystkich linii hodowanych na podłożu poddanym działaniu niskotemperaturowej plazmy weszły na szlak apoptoz. Efekt był porównywalny dla wszystkich linii białaczki ostrej – HL60, HL-60/MX1, HL-60/MX2, CCRF/CEM, CEM/C1, J45 oraz szpiczakowej – U266.


Fig 1. Zestawienie dwóch eksperymentów hodowli komórek z linii CCRF, eksperyment na zwykłej pożywce oraz eksperyment z medium obrobionym plazmą.

Pomiary z zastosowaniem cytometrii przepływowej wykazały przechodzenie komórek do śmierci na drodze apoptozy, poprzez fazę wczesnej apoptozy, po której następował etap późnej apoptozy. Po upływie 48 godzin żywotność każdej z linii zbliżała się do zera.

Inne badania[3] na linii komórkowej MOLT-4 (komórki nowotworowe białaczki limfoblastycznej) pokazują, że analiza ultrastrukturalna odkrywa dwie istotne różnice pomiędzy limfocytami pochodzącymi z hodowli kontrolnej i z hodowli, w której zastosowano wodę po obróbce plazmą niskotemperaturową (nonowodę). Pierwsza z nich to zmniejszenie ilości centrioli w cytoplazmie komórek w grupie badanej. Co może oznaczać, że w grupach z nonowodą doszło do zahamowania podziałów komórkowych. Druga ważna cecha to zwiększenie ilości komórek zmienionych apoptotycznie, co może przemawiać za uruchomieniem tzw. „mechanizmu kontrolowanej śmierci komórki”.[3]

Sól fizjologiczna po obróbce plazmą była badana w kierunku użyteczności w leczeniu nowotworów.[4] Badany mechanizmy działania soli fizjologicznej poddanej działaniu plazmy (hodowle komórkowe – rak jelita, białaczka szpikowa, cytometria przepływowa, test MTT, mikroskop elektronowy) pokazał:

1. Stymulacja procesów apoptozy (programowanej śmierci) w komórkach zmienionych nowotworowo, poprzez aktywację kaspazy 3.

2. Aktywacja rozpadu jąder komórkowych z fragmentacją DNA w komórkach nowotworowych.

3. Zahamowanie podziałów komórek nowotworowych i zmniejszenie liczby komórek nowotworowych (zmniejszenie proliferacji).

4. Zahamowanie procesów naprawczych uszkodzeń DNA, co może ograniczać przetrwanie i oporność komórek nowotworowych na leki.

5. Brak wpływu ww. na komórki zdrowe (fibroblasty) Badania przeprowadzane w laboratoriach wyższych uczelni (Białymstoku, Lublinie) pokazują jednoznacznie pozytywny wpływ zastosowania roztworów wodnych modyfikowanych plazmą niskotemperaturową.

Literatura

[1] Patent: Sposób indukcji apoptozy w komórkach nowotworowych P.404997
[2] Raport: Wpływ zdeklastrowanego medium hodowlanego RPMI na żywotność i zdolność proliferacji komórek nowotworowych układu hematopoetycznego człowieka. Anna Och, Marek Och, Igor Elkin, Zdzisław Oszczęda, Janusz Kocki, Anna Bogucka-Kocka
[3] Raport, Beata Szynaka, Wyniki badań ultrastrukturalnych komórek linii MOLT-4
[4] Raport: Wyniki badań przeprowadzonych w Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; Halina Car